WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

2018 / 2019

Uchwała Senatu:

 

 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 - pobierz plik
 1. załącznik do Uchwały - pobierz plik
 2. załącznik A do Uchwały - pobierz plik

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie informuje, że w przypadku matury międzynarodowej IB zarówno poziom Mathematical Studies Standard Level oraz Mathematics SL będą traktowane jako poziom podstawowy.

 

 • w sprawie waruków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna na rok akademicki 2018/2019 - pobierz plik
 1. załącznik do Uchwały - pobierz plik

 

2019 / 2020

Uchwała Senatu:

 

 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pobierz plik
 1. załącznik do Uchwały - pobierz plik
 2. załącznik A do Uchwały - pobierz plik

 

 • w sprawie zasad przyjmowania  laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych w latach 2019-2023  - pobierz plik
 1. załącznik do Uchwały - pobierz plik
 2. załącznik A do Uchwały - pobierz plik

Aktualności rekrutacyjne