WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

2022 / 2023

Uchwała Senatu

 

  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia - pobierz plik
  1. załącznik do Uchwały - warunki i tryb rekrutacji na studia - pobierz plik                  
  2. załącznik do warunków - zasady przeliczania ocen na pkt. kwalifikacyjne pobierz plik

 

  • w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w latach 2023 - 2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych - pobierz plik
  1. zasady przyjmowania pobierz plik                  
  2. załącznik do zasad przyjmowania pobierz plik