WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

 

2019 / 2020

UWAGA!

W związku z wejściem w życie Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia może ulec zmianie do końca grudnia 2018 roku.

 

Uchwała Senatu:

 

  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pobierz plik
  1. załącznik do Uchwały - pobierz plik
  2. załącznik A do Uchwały - pobierz plik

 

  • w sprawie zasad przyjmowania  laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych w latach 2019-2023  - pobierz plik
  1. załącznik do Uchwały - pobierz plik
  2. załącznik A do Uchwały - pobierz plik