WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

2021 / 2022

Uchwała Senatu

 

  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia - pobierz plik
  1. załącznik do Uchwały - warunki i tryb rekrutacji na studia - pobierz plik                  
  2. załącznik do warunków - zasady przeliczania ocen na pkt. kwalifikacyjne pobierz plik