WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

Uchwała Senatu Nr LXXIII/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2018/2019 - pobierz plik

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie informuje, że w przypadku matury międzynarodowej IB zarówno poziom Mathematical Studies Standard Level oraz Mathematics SL będą traktowane jako poziom podstawowy.