WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

2019 / 2020

Uchwała Senatu:

 

  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pobierz plik
  1. załącznik do Uchwały - pobierz plik
  2. załącznik 1 do Uchwały - pobierz plik

 

  • w sprawie zasad przyjmowania  laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych w latach 2019-2023  - pobierz plik
  1. załącznik do warunków (zasady przeliczania)pobierz plik
  2. załącznik 1 do Uchwały - pobierz plik

2020 / 2021

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pobierz plik

  1. załącznik do Uchwały - warunki i tryb rekrutacji na studia - pobierz plik
  2. załącznik do warunków - zasady przeliczania ocen na pkt. kwalifikacyjne pobierz plik

Aktualności rekrutacyjne