WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki rekrutacji

Uchwała Senatu:

 

  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 - pobierz plik
  1. załącznik do Uchwały - pobierz plik
  2. załącznik A do Uchwały - pobierz plik

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie informuje, że w przypadku matury międzynarodowej IB zarówno poziom Mathematical Studies Standard Level oraz Mathematics SL będą traktowane jako poziom podstawowy.

 

  • w sprawie waruków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna na rok akademicki 2018/2019 - pobierz plik
  1. załącznik do Uchwały - pobierz plik