WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Rekrutacja 2020/2021

UWAGA

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

informuje o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

na rok akademikci 2019/2020.

 

Rekrutacja na I rok studiów - krok po kroku

Oferta studiów

Warunki rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Rejestracja elektroniczna

Pozostałe informacje

Aktualności rekrutacyjne