WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

jednolite studia magisterskie niestacjonarne

 

POSIADAM KONTO w systemie rekrutacyjnym

 

kandydat wykonuje kroki rejestracji 2-3b,

zgodnie z opisem instrukcji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

NIE POSIADAM KONTA, dokonuje rejestracji po raz pierwszy

 

kandydat wykonuje wszystkie kroki rejestracji,

zgodnie z opisem instrukcji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Aktualności rekrutacyjne