WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kontakt

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

UWAGA!

 • Terminy przyjęć dokumentów przez WKR znajdują się pod listą osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • Komisje Rekrutacyjne nie przyjmują dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia, które zostały przesłane drogą pocztową lub przesyłką kurierską.
 • Odbiór dokumentów w przypadku rezygnacji kandydatów ze studiów odbywa się w pokoju właściwej komisji rekrutacyjnej w godz. 9:00-13:00. Wzór rezygnacji z podjęcia studiów - pobierz

 

Lokalizacje Komisji Rekrutacyjnych - pobierz mapę

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na kierunki:

 

 • lekarski i biomedycyna (studia I i II stopnia)
  Collegium Novum
  20-059 Lublin, Al. Racławickie 1, aula Audytorium Maximum (parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5083
  email: wkr.wlek@umlub.pl
 • lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, elektroradiologia (studia I i II stopnia)
  Collegium Novum
  20-059 Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 028-029 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5082 
  email: wkr.wld@umlub.pl
 • analityka medyczna, farmacja i kosmetologia (studia I i II stopnia)
  Collegium Universum
  20-400 Lublin, Doktora Witolda Chodźki 1, sala 010 (parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5080
  email: wkr.wf@umlub.pl
 • pielęgniarstwo i położnictwo (studia I )
  Collegium Maximum
  20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6, sala 113 (I piętro) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5086 
  email: wkr.1wnoz@umlub.pl
 • dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne (studia I )
  Collegium Maximum
  20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6, sala 202 (II piętro) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5084 
  email: wkr.2wnoz@umlub.pl
 • dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne (studia II stopnia)
  Collegium Maximum
  20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6, pok. 07 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5085 
  email: wkr.3wnoz@umlub.pl

 

Biuro Rekrutacji

pokój nr 11 i 12 (parter)

al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
telefon: +48 81448 5073, +48 81448 5077, +48 81448 5070, +48 81448 5076

email: rekrutacja@umlub.pl
godziny pracy Biura Rekrutacji: 7:15 - 15:15

 

Biuro Rekrutacji zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na wiadomości anonimowe.
Podstawa prawna: art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.