WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kontakt

Wydziałowa i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 
Biuro Rekrutacji zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na wiadomości anonimowe.
Podstawa prawna: 

art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne pracują w godzinach 9:00- 13:00

 

 • lekarski, elektroradiologia i biomedycyna (studia I i II stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 032 (niski parter)
  telefon: +48 81448 5083 ; fax: +48 81448 5088
  email: wkr.1i2wlek@umlub.pl
   
 • lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 029 (niski parter)
  telefon: +48 81448 5082 ; fax: +48 81448 5081
  email: wkr.1wlek@umlub.pl
   
 • analityka medyczna, farmacja i kosmetologia (studia I i II stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 025 (niski parter)
  telefon: +48 81448 5080 ; fax: +48 81448 5089
  email: wkr.wfzoam@umlub.pl
   
 • pielęgniarstwo i położnictwo (studia I stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 028 (niski parter)
  telefon: +48 81448 5086 ; fax: +48 81448 5087
  email: wkr.1wnoz@umlub.pl
   
 • dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne (studia I stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 028 (niski parter)
  telefon: +48 81448 5084 ; fax: +48 81448 5087
  email: wkr.2wnoz@umlub.pl
   
 • dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne (studia II stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 031 (niski parter)
  telefon: +48 81448 5085 ; fax: +48 81448 5087
  email: wkr.3wnoz@umlub.pl
   

Biuro Rekrutacji / Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

pokój nr 11 i 12 (parter)

al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
telefon: +48 81448 5073, +48 81448 5070

email: rekrutacja@umlub.pl
godziny pracy Biura Rekrutacji: 7:15 - 15:15