WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kontakt

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na kierunki:

 

 • lekarski i biomedycyna (studia I i II stopnia)
  telefon: +48 81448 5083
  email: wkr.wlek@umlub.pl
 • lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, elektroradiologia (studia I i II stopnia)
  telefon: +48 81448 5082 
  email: wkr.wld@umlub.pl
 • analityka medyczna, farmacja i kosmetologia (studia I i II stopnia)
  telefon: +48 81448 5080
  email: wkr.wf@umlub.pl
 • pielęgniarstwo i położnictwo (studia I )
  telefon: +48 81448 5086 
  email: wkr.1wnoz@umlub.pl
 • dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne (studia I )
  telefon: +48 81448 5084 
  email: wkr.2wnoz@umlub.pl
 • dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne (studia II stopnia)
  telefon: +48 81448 5085 
  email: wkr.3wnoz@umlub.pl

 

Biuro Rekrutacji

 

UWAGA !!

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów na studia! 

Dokumenty nalezy składać w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej, dane adresowe podane są pod listą osób wstępnie zakwalifikowanych! 

 

pokój nr 11 (parter)

al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
telefon: +48 81448 5077, +48 81448 5079, +48 81448 5073

email: rekrutacja@umlub.pl
godziny pracy Biura Rekrutacji: 7:15 - 15:15

 

Biuro Rekrutacji zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na wiadomości anonimowe.
Podstawa prawna: art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.