WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kontakt

Wydziałowa i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Przerwa w procesie rekrutacyjnym w okresie od 5 sierpnia do 3 września 2019 roku.

 

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów lub innych spraw związanych z rekrutacją w okresie 5 - 30 sierpnia, prosimy o kontakt według zamieszczonego grafika dyżurów:

 

 • kierunek lekarski, elektroradiologia i biomedycyna (studia I i II stopnia)

Uwaga - dnia 16 sierpnia 2019r Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie prowadzi dyżuru

 

godz. 11:00- 13:00
w dniach: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 sierpnia 2019 roku
pokój: 028 (niski parter)
telefon: 81 448-50-83
email: wkr.1i2wlek@umlub.pl
 
 • pozostałe kierunki studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich
prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji,
w godzinach: 7:15-15:15,
email: rekrutacja@umlub.pl
telefon: 81 448-50-73, 81 448-50-70

 

Wzór rezygnacji z podjęcia studiów - pobierz

 

Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć:
 1. osobiście,
 2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie (zobacz tutaj),
 3. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego podczas rejestracji na studia.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na kierunki:

 

 • lekarski, elektroradiologia i biomedycyna (studia I i II stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 028 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5083
  email: wkr.1i2wlek@umlub.pl
 • lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 031 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5082 
  email: wkr.1wlek@umlub.pl
 • analityka medyczna, farmacja i kosmetologia (studia I i II stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 029 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5080
  email: wkr.wfzoam@umlub.pl
 • pielęgniarstwo i położnictwo (studia I stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 032 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5086 
  email: wkr.1wnoz@umlub.pl
 • dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne (studia I stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 032 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5084 
  email: wkr.2wnoz@umlub.pl
 • dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne (studia II stopnia)
  Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 032 (niski parter) - w okresie rekrutacji
  telefon: +48 81448 5085 
  email: wkr.3wnoz@umlub.pl

 

 

Biuro Rekrutacji oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

pokój nr 11 i 12 (parter)

al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
telefon: +48 81448 5073, +48 81448 5070

email: rekrutacja@umlub.pl
godziny pracy Biura Rekrutacji: 7:15 - 15:15

 

Biuro Rekrutacji zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na wiadomości anonimowe.

Podstawa prawna: 

art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Aktualności rekrutacyjne