WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki przedmiotowe w skrócie

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego/wstępnego.

 

R - poziom rozszerzony

P - poziom podstawowy

 

  • * - cudzoziemcy posiadający świadectwo/dyplom wydany: w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej (Szwajcaria)
  • ** - cudzoziemcy posiadający świadectwo/dyplom wydany: w krajach innych, niż kraje: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej (Szwajcaria)

 

Kierunek Rodzaj matury

nowa, IB, EB,

zagraniczna *

"stara"

zagraniczna**

(pisemny

egzamin wstępny)

jednolite studia magisterskie
- analityka medyczna

2 przedmioty:

- biologia (R)

oraz do wyboru

- chemia (R) lub matematyka (P/R)

- farmacja

2 przedmioty:

- chemia (R)

oraz do wyboru

- biologia (R) lub matematyka (P/R)

- fizjoterapia

2 przedmioty:

- biologia (R)

oraz do wyboru

- język obcy nowożytny/matematyka (P/R)

1 przedmiot:

- biologia (R)

- lekarski

3 przedmioty:

- biologia (R)

- matematyka (P/R)

oraz do wyboru

- chemia/fizyka (R)

- lekarsko-dentystyczny
studia I stopnia
- biomedycyna

3 przedmioty:

- j. angielski(R)

oraz do wyboru

- biologia/chemia/fizyka/matematyka/informatyka(P/R)

1/3 przedmioty:

- j. angielski(R)

oraz do wyboru

- biologia/chemia/fizyka/matematyka

3 przedmioty:

- j. angielski(R)

oraz do wyboru:

biologia(R)/chemia(R)/fizyka(R)/matematyka (P/R)

- elektroradiologia

2 przedmioty:

- biologia/fizyka/matematyka(P/R)

1/2 przedmioty:

- biologia/fizyka/matematyka

2 przedmioty:

- biologia(R)/fizyka(R)/matematyka(P/R)

- higiena stomatologiczna

2 przedmioty:

- biologia(R)

oraz do wyboru

- j. obcy nowożytny/matematyka (P/R)

2 przedmioty:

- biologia

oraz do wyboru

- j. obcy nowożytny/matematyka

2 przedmioty:

- biologia(R)

i

matematyka(P/R)

- kosmetologia

2 przedmioty:

- biologia(R)

oraz do wyboru

- chemia(R) / matematyka(P/R)

1/2 przedmioty:

- biologia

oraz do wyboru

- chemia/matematyka

2 przedmioty:

- biologia(R)

oraz do wyboru

- chemia(R) / matematyka(P/R)

- dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo,

ratownictwo medyczne

2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/matematyka (P/R)

 

dodatkowo

dla kierunku ratownictwo medyczne obowiązuje

egzamin sprawnościowy

1/2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/matematyka

 

dodatkowo

dla kierunku ratownictwo medyczne obowiązuje

egzamin sprawnościowy

1 przedmiot:

- biologia(R)

 

dodatkowo

dla kierunku ratownictwo medyczne obowiązuje

egzamin sprawnościowy

 

- techniki dentystyczne

1 przedmiot:

- biologia(R)/chemia(R) /fizyka(R)

oraz

egzamin manulany

1 przedmiot:

- biologia/chemia/fizyka

oraz

egzamin manulany

1 przedmiot:

biologia(R)/chemia(R) /fizyka(R)

oraz

egzamin manulany

studia II stopnia
- biomedycyna

średnia ocen z całego toku studiów

(nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej, magisterskiej i obrony z pracy dyplomowej, magisterskiej)

 

dodatkowe kryterium:

wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym

dietetyka,

fizjoterapia,

pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, kosmetologia

elektroradiologia

średnia ocen z całego toku studiów

(nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i obrony z pracydyplomowej)

 

dodatkowe kryterium:

wynik ukończenia sttudiów