WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki przedmiotowe w skrócie

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego/wstępnego.

 

R - poziom rozszerzony, 1% z poz. rozszerzonego= 2 pkt. w postępowaniu kwalifikacyjnym- nie dotyczy kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

 

P - poziom podstawowy, 1% z poz. podstawowego= 1 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 

W przypadku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego: 1%= 1 pkt niezależnie od wybranego poziomu zdawania matematyki.

 

Kandydat do formularza wpisuje wyniki ze świadectwa.

 

Kierunek Rodzaj matury

nowa, IB, EB,

zagraniczna *

"stara"

zagraniczna

jednolite studia magisterskie
- analityka medyczna

2 przedmioty:

- biologia (R)

oraz do wyboru

- chemia (R) lub matematyka (P/R)

- farmacja

2 przedmioty:

- chemia (R)

oraz do wyboru

- biologia (R) lub matematyka (P/R)

- fizjoterapia

2 przedmioty:

- biologia (R)

oraz do wyboru

- język obcy nowożytny/matematyka (P/R)

- lekarski

3 przedmioty:

- biologia (R)

- matematyka (P/R)

oraz do wyboru

- chemia/fizyka (R)

- lekarsko-dentystyczny
studia I stopnia
- biomedycyna

3 przedmioty:

- j. ang. (R)  i biologia(R)

oraz do wyboru

chemia(R)/matematyka

(P/R)

1/3 przedmioty:

- j. ang. i biologia

oraz do wyboru

chemia/matematyka

3 przedmioty:

- j. ang. (R)  i biologia(R)

oraz do wyboru

chemia(R)/matematyka

(P/R)

- elektroradiologia

2 przedmioty (P/R):

- biologia/fizyka/matematyka

1/2 przedmioty:

- biologia/fizyka/matematyka

2 przedmioty:

- biologia(R)/fizyka(R)/matematyka(P/R)

- higiena stomatologiczna

2 przedmioty:

- biologia(R)

oraz do wyboru

- j. obcy nowożytny/matematyka (P/R)

1/2 przedmioty:

- biologia

oraz do wyboru

- j. obcy nowożytny/matematyka

2 przedmioty:

- biologia(R)

oraz do wyboru

- j. obcy nowożytny/matematyka (P/R)

- kosmetologia

2 przedmioty:

- biologia(R)

oraz do wyboru

- chemia(R) / matematyka(P/R)

1/2 przedmioty:

- biologia

oraz do wyboru

- chemia/matematyka

2 przedmioty:

- biologia(R)

oraz do wyboru

- chemia(R) / matematyka(P/R)

pielęgniarstwo, położnictwo,

ratownictwo medyczne

2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/matematyka (P/R)

1/2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/matematyka

2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/matematyka (P/R)

dietetyka

2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/chemia/fizyka/matematyka (P/R)

1/2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/chemia/fizyka/matematyka (P/R)

2 przedmioty:

- biologia/język obcy nowożytny/chemia/fizyka/matematyka

- techniki dentystyczne

1 przedmiot:

- biologia(R)/chemia(R) /fizyka(R)

oraz

egzamin manulany

1 przedmiot:

- biologia/chemia/fizyka

oraz

egzamin manulany

1 przedmiot:

biologia(R)/chemia(R) /fizyka(R)

oraz

egzamin manulany

studia II stopnia
- biomedycyna

średnia ocen z całego toku studiów

(wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)

 

dodatkowe kryterium:

wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym

pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne,

elektroradiologia

średnia ocen z całego toku studiów

(nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)

 

dodatkowe kryterium:

wynik ukończenia sttudiów

dietetyka

średnia ocen z całego toku studiów

(wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)

 

dodatkowe kryterium:

wynik ukończenia studiów

kosmetologia

średnia ocen z całego toku studiów

(nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)

 

dodatkowe kryterium:

wynik z egzaminu dyplomowego