WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Egzaminy na studia

manulany - zakończono

Wyniki egzaminu manualnego przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2020 roku - zobacz wyniki

 

wstępny - zakończony