WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki przyjęć

UWAGA
  • ​osoby, które posiadają: NOWĄ MATURĘ (egzamin maturalny) - są to osoby, które zdawały/będą zdawać egzamin maturalny. Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWO / PUNKTOWEJ. Wszystkie matury wyrażone w skali 0-100 to nowe matury i są w rekrutacji traktowane tak samo, STARĄ MATURĘ (egzamin dojrzałości) - są to osoby, które zdawały egzamin dojrzałości. Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 ; 2-5. UWAGA - Komunikat - zobacz!
  • kandydaci na kierunek studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji, a na kierunek analityka medyczna i farmacja – 30%,
  • kandydat, który jest studentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej chyba, że zgłoszenie dotyczy innego kierunku studiów niż ten, na którym dotychczas studiuje kandydat.
20.03.2017 obwieszczenie Rektora w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 - pobierz plik; załącznik do obwieszczenia- pobierz plik

20.03.2017

uchwała zmieniająca uchwałę Nr CDXCIX/2016 z dnia 25 maja 2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie- pobierz plik; załącznik do Uchwały- pobierz plik

25.05.2016

uchwała Nr CDXCIX/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w UM w Lublinie na rok akademicki 2017/2018 - pobierz ; załącznik do Uchwały - pobierz ; załącznik A do załącznika do Uchwały - pobierz

 

uchwała zmieniająca Uchwałę Nr CDVIII/2015 w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - pobierz

 

Kalendarium

Kwiecień 2017

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30