WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Warunki przyjęć

UWAGA
  • ​osoby, które posiadają: NOWĄ MATURĘ (egzamin maturalny) - są to osoby, które zdawały/będą zdawać egzamin maturalny. Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWO / PUNKTOWEJ. Wszystkie matury wyrażone w skali 0-100 to nowe matury i są w rekrutacji traktowane tak samo, STARĄ MATURĘ (egzamin dojrzałości) - są to osoby, które zdawały egzamin dojrzałości. Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 ; 2-5. UWAGA - Komunikat - zobacz!
  • kandydaci na kierunek studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji, a na kierunek analityka medyczna i farmacja – 30%,
  • kandydat, który jest studentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej chyba, że zgłoszenie dotyczy innego kierunku studiów niż ten, na którym dotychczas studiuje kandydat.

14.12.2016

obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018 - pobierz plik ; załącznik do obwieszczenia - pobierz plik

28.09.2016

uchwała zmieniająca Uchwałę Nr CDXCIX/2016 - pobierz plik

25.05.2016

uchwała Nr CDXCIX/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w UM w Lublinie na rok akademicki 2017/2018 - pobierz ; załącznik do Uchwały - pobierz ; załącznik A do załącznika do Uchwały - pobierz

 

uchwała zmieniająca Uchwałę Nr CDVIII/2015 w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - pobierz

 

Kalendarium

Luty 2017

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28