WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

Proces rekrutacyjny dla kandydatów przedstawia się następująco:

 

  1. zapoznaje się z: warunkami naboru oraz terminarzem postępowania rekrutacyjnego; 
  2. dokonuje rejestracji elektronicznej na studia;
  3. wnosi wymaganą opłatę rekrutacyjną;
  4. przystępuje do egzaminów wymaganych dla odpowiednich kierunków studiów;
  5. wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/wstępnego - dot. studiów I stopnia oraz jednolitych, punkty z egzaminu testowego dla studiów II stopnia wpisze Komisja Rekrtuacyjna;
  6. składa komplet dokumentów na I rok studiów lub oczekuje na przyjęcie na liście rezerwowej;
  7. otrzymuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia;
  8. przyjęcie w poczet studentów I roku (inaguaracja roku akademickiego).

Terminarz rekrutacji 2018/2019:

Terminarz postępowania rekrutacyjnego - pobierz plik