WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

  • Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 12 kwietnia, a kończy się nie później niż 8 października 2021 roku.

STUDIA STACJONARNE

I , II stopnia , jednolite magisterskie

studia II stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE

 

jednolite magisterskie

studia II stopnia