WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 16 maja, a kończy się nie później niż 7 października 2021 roku.