WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

STUDIA STACJONARNE

I , II stopnia , jednolite magisterskie

 

ogłoszenie kolejnej listy nastąpi: 5 września 2019 roku

wejdź na stronę: wynikirekrutacji.umlub.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

jednolite magisterskie

Aktualności rekrutacyjne