WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

  • Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 6 kwietnia, a kończy się nie później niż 9 października 2020 roku.