WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

Uaktualniony harmonogram rekrutacji jest już dostępny.

Uwaga: w przypadku ponownych zmian w terminach egzaminów maturalnych, harmonogram rekrutacji może ponownie ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty.

STUDIA STACJONARNE

I stopnia i jednolite magisterskie

II stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE

jednolite magisterskie