WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

 • Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 8 kwietnia, a kończy się nie później 11 października 2019 roku.
 • Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego zostanie podany do 31 marca 2019 roku.
 • Terminarz procesu rekrutacji 2019 - pobierz pdf

Proces rekrutacyjny dla kandydatów przedstawia się następująco:

 

 1. zapoznaje się z: warunkami naboru oraz terminarzem postępowania rekrutacyjnego; 
 2. dokonuje rejestracji elektronicznej na studia;
 3. wnosi wymaganą opłatę rekrutacyjną;
 4. przystępuje do egzaminów wymaganych dla odpowiednich kierunków studiów;
 5. wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/wstępnego - dot. studiów I stopnia oraz jednolitych, punkty z egzaminu testowego dla studiów II stopnia wpisze Komisja Rekrtuacyjna;
 6. sprawdza listy rekrutacyjne na stronie www.wynikirekrutacji.umlub.pl
 7. składa komplet dokumentów na I rok studiów lub oczekuje na przyjęcie na liście rezerwowej;
 8. otrzymuje informacje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia;
 9. przyjęcie w poczet studentów I roku (inaguaracja roku akademickiego).