WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ W SKRÓCIE

 

 1. kwiecień: rejestracja matura zagraniczna uzyskana w karajach innych niż kraje należące do UE, EFTA - zakończono
 2. 8 maja- 9 lipca: rejestracja matura: nowa, „stara”, IB, EB,
 3. 8 maja- 17 czerwca: matura zagraniczna uzyskana w krajach UE, EFTA
 4. czerwiec: egzaminy na studia: wstępny, sprawnościowy, manualny
 5. lipiec:
  1. rejestracja na studia II stopnia
  2. ogłaszanie list na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
 6. sierpień:
  1. przerwa wakacyjna w ogłaszaniu list na studia stacjonarne
  2. rejestracja na studia niestacjonarne
 7. wrzesień: ogłaszanie list na studia stacjonarne i niestacjonarne
 8. październik: koniec procesu rekrutacji na I rok studiów

TERMINARZ WERSJA SZCZEGÓŁOWA:

 

STUDIA STACJONARNE

I stopnia i jednolite magisterskie

STUDIA STACJONARNE

II stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE

jednolite magisterskie

Aktualności rekrutacyjne