WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Rekrutacja - krok po kroku

Proces rekrutacji w krokach

dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

Kroki,

jakie wykonuje kandydat ubiegający się o przyjęcie:

Dodatkowe informacje Czas pojawienia się informacji / trwania

1 z 9

 

ZAPOZNAJE się z:

warunkami naboru

i

terminarzem postępowania rekrutacyjnego

uchwały Senatu, warunki naboru, skrót wymagań, przeliczanie pkt/ocen - zobacz tutaj

 

terminarz - zobacz tutaj

 

 

 

 

do marca 2021

2 z 9

 

DOKONUJE

rejestracji elektronicznej

strona rejestracji - https://rekrutacja2021.umlub.pl

aktywna w różnych terminach w zależności od posiadanej matury

 

instrukcja rejestracji elektronicznej - zobacz tutaj

kwiecień - lipiec 2021

zgodnie z terminarzem rejestracji na poszczególne kierunki

-

zobacz krok 1

3 z 9

 

WNOSI

wymaganą opłatę rekrutacyjną

wysokość opłat - zobacz tutaj

kwiecień - lipiec 2021

wnosi w okresie trwania rejestracji.

Zgodnie z terminarzem - zobacz krok 1

4 z 9

 

PRZYSTĘPUJE

do egzaminów wymaganych

dla odpowiednich kierunków studiów

Obowiązkowo dla:

- techniki dentystyczne - egz. manualny

- studia I stopnia i jednolite magisterskie (matura zagraniczna) - egzamin wstępny

zobacz tutaj - więcej informacji

czerwiec 2021

5 z 9

 

WPISUJE

wyniki egzaminu maturalnego lub średnią ocen

oraz

informacje o szkole

Kandydaci zamieszczają wyniki w kontach rekrutacyjnych dla każdego kierunku osobno, zaś

wyniki pisemnego egzaminu wstępnego, manualnego oraz przeliczone na punkty wyniki matur zagranicznych uzyskanych w krajach należących do UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej wprowadza do systemu odpowiednia Komisja Rekrutacyjna) - przeczytaj instrukcję rejestracji

lipiec 2021

zgodnie z terminarzem wpisywania wyników matury oraz średniej

-

zobacz krok 1

6 z 9

 

SPRAWDZA

listy rekrutacyjne

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i zamieszczane będą na stronie:

http://www.wynikirekrutacji.umlub.pl/

Kandydaci odszukują siebie na liście po numerze kodowym, np. 01s00213 (s-studia stacjonarne,01-kierunek lekarski, 00213 - numer rejestracji w module).

lipiec - październik 2021

zgodnie z terminarzem ogłaszania list rekrtuacyjnych

-

zobacz krok 1

7 z 9

 

SKŁADA

dokumenty

lub

OCZEKUJE

na przyjęcie na liście rezerwowej

Wykaz dokumentów, jaki kandydat składa w wyniku zakwalifikowania - zobacz tutaj,

w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej - zobacz tutaj

lub

śledzi wyniki na kolejnych, ukazujących się listach rezerwowych, zgodnie z podaną datą ogłaszania w liście

lipiec - październik 2021

zgodnie z terminarzem przyjmowania dokumentów od osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok studiów

-

zobacz krok 1

8 z 9

 

OTRZYMUJE

informacje o wpisie (przyjęcie na I rok studiów)

lub

ODMOWIE

przyjęcia na studia

W wyniku przyjęcia, na prośbę kandydata komisja wyda zaświadczenie o wpisie na I rok studiów (czytaj: przyjęciu na studia).

lub

w przypadku nieprzyjęcia, komisja wysyła decyzję o nieprzyjęciu (niezakwalifikowaniu, np. z powodu nieosiągnięcia minimalnego progu pkt., nie wpisania pkt/ocen maturalnych).

 

Każdemu kandydatowi przysługuje odwołanie od otrzymanej decyzji - więcej zobacz tutaj.

lipiec - październik 2021

zgodnie z terminarzem - zobacz krok 1

9 z 9

 

PRZYJĘCIE

w poczet studentów

zobacz tutaj, co jeszcze musisz wiedzieć

październik 

 

Witamy

w szeregach I roku