WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

studia 2 stopnia

UWAGA:

 

W momencie:

  1. zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana (to jest potwierdzenie wpływu środków na konto uczelni za konkrenty kierunek studiów),
  2. również tak samo się stanie, w przypadku oceny oraz średniej dla kandydatów ubiegających się o kierunek elektroradiologia.
 
W oparciu o wykonanie powyższych czynności w odpowiednich terminach, napis w koncie rejestracja niezakończona zmieni się na rejestracja zakończona!
 
W tym momencie pełny proces rejestracji ze strony kandydata został zakończony, uczelnia przygotowuje do ogłoszenia list rekrutacyjnych !