WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

studia 1 stopnia oraz jednolite magisterskie

UWAGA:

 

W momencie:

  1. zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana (to jest potwierdzenie wpływu środków na konto uczelni za konkrenty kierunek studiów),
  2. również tak samo się stanie, w przypadku podania punktów lub ocen dla danego kierunku studiów.
 
W oparciu o wykonanie powyższych czynności, napis w koncie rejestracja niezakończona zmieni się na rejestracja zakończona!
 
W tym momencie pełny proces rejestracji ze strony kandydata został zakończony, uczelnia przygotowuje się do ogłaszenia zgodnego z terminarzem, list rekrutacyjnych!