WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Rejestracja elektroniczna

UWAGA:

Kandydat, będący studentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 
Proces rejestracji elektronicznej kandydata na studia składa się z następujących kroków:
  1. Krok 1 – wprowadzenia danych (osobowe, teleadresowe) poprzez stronę https://rekrutacja2022.umlub.pl/default.aspx, zgodnie z terminarzem zobacz tutaj;
  2. Krok 2 – utworzenia dla kandydata konta rekrutacyjnego (jedno główne konto dla wszystkich kierunków);
  3. Krok 3 – wyboru przez kandydata z konta kierunku/kierunków studiów;
    1. 3a – uiszczenia opłaty rekrutacyjnej za kierunek/kierunki studiów;
    2. 3b – wpisanie informacji o wynikach i szkole.

 

Login do kontajest nim adres email podany podczas rejestracji,
Hasło do konta: dowolny ciąg znaków składający się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna duża i mała litera oraz jeden znak niealfanumeryczny (@, %, $, ~, itp.).