WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Zdjęcie

Podczas procesu rejestracji elektronicznej, kandydat musi umieścić w formularzu „Zdjęcie”, zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego*:

  1. format pliku: jpg,
  2. nazwa zdjęcia: numer PESEL kandydata,
  3. wymiary: minimum 237x296 pikseli,
  4. na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty!

 

Uwaga:
  1. Zamieszczane zdjęcie musi spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna lub z lewym uchem).
  2. Zamieszczone zdjęcie drukowane będzie na pierwszej stronie podania o przyjęcia na studia (prawy górny róg).
  3. W przypadku przyjęcia na I rok studiów, zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).