WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Statystyka

 - ilość kandydatów ubiegających się o I rok studiów, ilość osób na 1 miejsce, minimalna punktacja,

 - średnia ilość punktów

Rejestracja matury: nowa, ...

 

Więcej informacji - zobacz tutaj!

Aktualności rekrutacyjne