WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

W przypadku, gdy kandydat nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów oraz wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, może wyznaczyć pełnomocnika, który musi posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kandydata oraz legitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 

Wzór pełnomocnictwa znajdziesz - pobierz