WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

W przypadku, gdy kandydat nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów oraz wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, może wyznaczyć pełnomocnika, który:

  1. musi posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (poniżej),
  2. legitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 

Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego z dokumentem wskazanym w formularzu rejestracyjnym).

 

Wzór pełnomocnictwa na okres procesu rekrutacji 2019 - pobierz

Aktualności rekrutacyjne