WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

W przypadku, gdy kandydat nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, może wyznaczyć pełnomocnika, który:

  1. musi posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (wzór druku poniżej),
  2. legitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem, którego dane zostały zawarte w pełnomocnictwie.

 

Wzór pełnomocnictwa na okres procesu rekrutacji 2019 - pobierz

Aktualności rekrutacyjne