WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Limity

Limity przyjęć na okres rekrutacji 2021

 

Forma

i

poziom kształcenia

/

kierunek

studiów

Studia prowadzone

w formie stacjonarnej

w języku polskim

Studia prowadzone

w formie niestacjonarnej

w języku polskim

Limit miejsc

dla cudzoziemców przyjętych decyzją Ministra

Studia prowadzone

w języku innym,

niż język polski

jednolite studia magisterskie
analityka medyczna 60   1  
farmacja 160   1  
fizjoterapia 80   2  
lekarski 330 80 4 170
lekarsko-dentystyczny 100     50
I stopnia
biomedycyna 30      
dietetyka 50      
elektroradiologia 30      
higiena stomatologiczna 20      
kosmetologia 40   2  
pielęgniarstwo 150   2  
położnictwo 80   2  
ratownictwo medyczne 50      
techniki dentystyczne 30      
II stopnia
biomedycyna 15      
dietetyka 30      
elektroradiologia 25      
kosmetologia 30      
pielęgniarstwo 120 50   50
położnictwo 50 30   30
zdrowie publiczne 30      

 

Uchwała Senatu nr 78/2021 z dn. 26 maja 2021 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2021/2022

- uchwała Senatu - zobacz

- załącznik do Uchwały - zobacz