WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Limity

Limity przyjęć na okres rekrutacji 2019

 

Forma

i

poziom kształcenia

/

kierunek

studiów

Studia prowadzone

w formie stacjonarnej

w języku polskim

Studia prowadzone

w formie niestacjonarnej

w języku polskim

Limit miejsc

dla cudzoziemców przyjętych decyzją Ministra*

Studia prowadzone

w języku innym,

niż język polski

jednolite studia
analityka medyczna 60   1  
farmacja 160   1  
fizjoterapia 80   2  
lekarski 310 70 4 200
lekarsko-dentystyczny 80 20   70
I stopnia
biomedycyna 30      
dietetyka 50      
elektroradiologia 30      
higiena stomatologiczna 20      
kosmetologia 40      
pielęgniarstwo 150   2  
położnictwo 80   2  
ratownictwo medyczne 50      
techniki dentystyczne 30      
II stopnia
biomedycyna 17      
dietetyka 30      
elektroradiologia 25      
fizjoterapia 80      
kosmetologia 30      
pielęgniarstwo 120      
położnictwo 50      
zdrowie publiczne 30      

 

* - w rozumieniu art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

  1. Uchwała Senatu:
    1. nr CCLXIII/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2019/2020 - uchwała Senatu - zobacz; załącznik do Uchwały - zobacz
    2. nr CCLXXVII/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr CCLXIII /2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2019/2020 - zobacz