WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Limity

Uchwała Senatu Nr CLXXVIII/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała Senatu - zobacz

Załącznik do Uchwały - zobacz

 

Forma

i

poziom kształcenia

/

kierunek

studiów

Studia prowadzone

w formie stacjonarnej

w języku polskim

Studia prowadzone

w formie niestacjonarnej

w języku polskim

Limit miejsc

dla cudzoziemców przyjętych decyzją Ministra*

Limit miejsc

dla cudzoziemców

przyjętych decyzją Rektora**

Studia prowadzone

w języku innym,

niż język polski

jednolite studia
analityka medyczna 53     1  
farmacja 150 20 1 1  
fizjoterapia 80     1  
lekarski 300 75 4   210
lekarsko-dentystyczny 80 20     80
I stopnia
biomedycyna 30        
dietetyka 49     1  
elektroradiologia 30        
higiena stomatologiczna 20        
kosmetologia 40     2  
pielęgniarstwo 220   2 2  
położnictwo 80   2 2  
ratownictwo medyczne 50        
techniki dentystyczne 30        
zdrowie publiczne 30     1  
II stopnia
biomedycyna 13        
dietetyka 16        
elektroradiologia 25        
fizjoterapia 70     1  
kosmetologia 29     1  
pielęgniarstwo 120     1  
położnictwo 50     1  
zdrowie publiczne 34        

 

* - w rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

** - w rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Aktualności rekrutacyjne