WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Open week 2021

Od 27 do 30 września 2021 roku odbywały się spotkania w ramach wydarzenia „Open week” skierowanego do przyszłych studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Medycznej Biuro Karier oraz organizacje studenckie naszej Uczelni. W trakcie czterech dni spotkań mieliśmy okazję przybliżyć przyszłym studentom  naszą Uczelnię.

 

Załączone filmy są transmisją ostatniego dnia wydarzenia, gdzie przedstawiono pigułkę niezbędnych w poruszaniu się po Uczelni informacji. Załączony materiał pozwoli Państwu zapoznać się z zasadami funkcjonowania biblioteki, poznać ofertę Biura Karier, Biura Programów Wymiany Akademickiej, Akademickiej Pomocy Psychologicznej,  Open to Programu Świadomego Absolwenta oraz zapoznać się z zasadami przyznawania stypendiów. Studenci naszej Alma Mater przedstawili również najważniejsze prawa i obowiązki wynikające z funkcjonowania na Uczelni, a także program Buddy, ceną inicjatywę wsparcia oferowaną nowym studentom, którzy odczuwają trudności w zaklimatyzowaniu się do nowej, akademickiej rzeczywistości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmami oraz podzielenie się pomysłami na inne ciekawe filmy, które mogą być interesujące i potrzebne dla przyszłych studentów naszej Uczelni.

Swoje sugestie proszę przesyłać na adres mailowy: biurokarier@umlub.pl

 

Link do wydarzenia: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLowU7MAY6VX3XL-21kULoUoIgpFm9wsR