WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Oferta

Kierunki studiów 2021/2022

poziom studiów

kierunek studiów

forma studiów

stacjonarne

niestacjonarne

jednolite studia magisterskie

analityka medyczna

x

 

farmacja

x

 

fizjoterapia

x

 

lekarski

x

x

lekarsko - dentystyczny

x

 

studia I stopnia

biomedycyna

x

 

dietetyka

x

 

elektroradiologia

x

 

higiena stomatologiczna

x

 

kosmetologia

x

 

pielęgniarstwo

x

 

położnictwo

x

 

ratownictwo medyczne

x

 

techniki dentystyczne

x

 

studia II stopnia

biomedycyna

x

 

dietetyka

x

 

elektroradiologia

x

 

kosmetologia

x

 

pielęgniarstwo

x

x

położnictwo

x

x

zdrowie publiczne

x