WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Lista osób dopuszczonych do egzaminu

Lista osób dopuszczonych do pisemnego egzaminu wstępnego - 2, 9, 11 czerwiec 2021 roku

 

Numer
 rekrutacyjny

Kierunek

Przedmioty

Poziomy

zdawania

18s00010

dietetyka

biologia

R

16s00009

kosmetologia

biologia; chemia

R ; R

16s00010

kosmetologia

biologia; chemia

 R ; R

01s00008

lekarski

biologia; chemia; matematyka

R ; R ; P

01s00013

lekarski

biologia; chemia; matematyka

R ; R ; P

01s00016

lekarski

lekarsko-dentystyczny

biologia; chemia; matematyka

R ; R ; R

02s00016

biologia; chemia; matematyka

05s00005

 

08s00005

pielęgniarstwo

położnictwo

biologia

R

 

biologia

 

P - poziom podstawowy

R- rozszerzony