WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Komunikat dla osób ze "starą maturą"

Świadectwo „polskie starej matury” -  wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. „Egzamin dojrzałości starej matury” przeprowadzany był w Polsce do roku 2004, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat.

 
W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty (art. 44 zzp), Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie będzie przeprowadzał egzaminów wstępnych na studia dla osób posiadających ww. maturę
 
W oparciu o tą nowelizację osoby posiadające „świadectwa dojrzałości starej matury” mają możliwość przystąpienia do „egzaminu maturalnego nowej matury” odbywającego się w miesiącu maju. Szczegółowy harmonogram tego egzaminu w roku 2018 znajduje się tutaj – Harmonogram CKE (strona 4).
 
Osoby, które chcą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w roku 2018:
  1. mogą przystąpić do „egzaminu maturalnego na zasadach nowej matury”,
  2. lub też nie przystępować  do „egzaminu maturalnego na zasadach nowej matury” i kwalifikować się na studia w oparciu o oceny ze „świadectwa dojrzałości starej matury”, z zastrzeżeniem takim, że nie dotyczy to kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.