WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Dodatkowa rekrutacja

studia I stopnia - ratownictwo medyczne

 1. Rekrutacja na kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE będzie prowadzona na zasadach określonych Uchwałą Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Kandydaci w terminie 21.09 - 2.10 2020 roku zobowiązani są:
  1. dokonać elektronicznej rejestracji - dokonaj rejestracji,
  2. wnieść stosowną opłatę rekrutacyjną - 85 zł, z zastrzeżeniem pkt. 3,
  3. wpisać wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów rekrutacyjnych - zobacz tutaj.
 3. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym (bez względu na kierunek studiów) w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzonym na rok akademicki 2020/2021, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 4. Kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzonym na rok akademicki 2020/2021 wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
 5. Ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji nastąpi w dniu 6 października 2020 roku.
 6. Składanie dokumentów: 6 - 8 października 2020 roku.

 

W ramach dodatkowej rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełnią:

 1. warunki określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji 2020/2021 i niniejszym Zarządzeniem Rektora.
 2. uzyskają najwyższą punktację mieszczącą się w ramach wolnych miejsc,
 3. złożą komplet wymaganych dokumentów.

 

 • Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 - pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora w sprawie dodatkowej rekrutacji - pobierz plik