WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Cudzoziemcy podejmujące studia w języku polskim

Opisane w tym dziale informacje dotyczą cudzoziemców, którzy ubiegają się o przyjęciu na studia w języku polskim.

 

Cudzoziemiec - to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa.